آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ل – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ل| خط تحریری حرف ل | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ل در خوشنویسی با خودکار

 

حرف ل ، حرف بیست وهفتم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وسوم در الفبای عربی و دوازهمین حرف از حروف الفبای عبری (لَمِد ל) است.
نام این حرف «لام» است.

حرف (ل) مانند سایر حروف الفبای فارسی به دو صورت جدا و متصل نوشته میشود

آموزش (ل) جدا:

این حرف در حالت جدا با دو حرکت نوشته میشود

حرکت اول:

این حرکت شبیه (الف) است با دو تفاوت :

  • بر خلاف (الف) کاملا عمودی است

  • ارتفاعش تقریبا ۱/۵ برابر الف است

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

حرکت دوم آموزش خط تحریری با خودکار حرف ل : 

 

کاملا شبیه دایره (ن) است و شکل کلی (ل) به قطره شبیه است.

 

آموزش خط تحریری حرف ل| خط تحریری حرف ل | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل متصل در اول کلمه :

حرف (ل) در اول کلمه به ۴ شکل نوشته میشود.

شکل اول :

شکل اول را به (ل کمانی) می خوانند چون شبیه یک کمان می باشد و کاربرد آن قبل از حروف (ح) می باشد.

شکل دوم : 

این شکل خاص مخصوص کلمه جلاله (الله) می باشد و شبیه (الف) کوتاه نوشته میشود.

شکل سوم : 

به (ل الفی) مشهور است چون شبیه الف است ولی کاملا عمودی نوشته میشود.
و کاربرد آن قبل از همه حروف به جز کشیده ها و کلمه جلاله (الله) است.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل چهارم:

به  حرف ل دندانه ای   مشهور می باشد که شبیه نوعی دندانه است.

کاربرد: کاربرد این حروف قبل از حرف س  کشیده است.

 

آموزش خط تحریری حرف ل| خط تحریری حرف ل | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

آموزش  خوشنویسی با خودکار حرف ل متصل در وسط کلمه

این حرف به دو شکل نوشته میشود

شکل اول: 

در شکل اول که تقریبا شبیه به دندانه نوشته میشود باید دقت کرد که
در کلمه جلاله (الله) کاربرد دارد و تقریبا شبیه دندانه های تشدید است.

شکل دوم: 

این شکل کاملا شبیه (ال) است و در اتصال به سایر کلمات کاربرد دارد.

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی می باشد.

نکته: اتصال به حروف (ج) و (ه) به دو صورت انجام میشود.

نکته: اتصال (ل) به کشیده از وسط (ل) انجام میشود.

آموزش خط تحریری حرف ل| خط تحریری حرف ل | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط تحریری  با خودکار حرف ل متصل در آخر کلمه

این حرف در اتصال به آخر کلمه کاملا شبیه (ل) جدا می باشد
با همان خصوصیات به گونه ای که حرف قبل از آن را اگر جدا کنیم (ل) جدا نوشته میشود

نکته: فقط ۱/۳ دسته (ل) بالای محل اتصال حرف قبل قرار گرفته و ۲/۳ آن پایین اتصال قرار گرفته است.

 

آموزش خط تحریری حرف ل| خط تحریری حرف ل | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل | حرف ل | آموزش حرف ل | فیلم آموزش حرف ل | آموزش حرف ل در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ل | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری حرف ل


 

 

 

 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید