آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ل

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ل در خط تحریری

آموزش حرف (ل)

حرف (ل) مانند سایر حروف الفبای فارسی به دو صورت جدا و متصل نوشته میشود

آموزش (ل) جدا:

این حرف در حالت جدا با دو حرکت نوشته میشود

حرکت اول:

این حرکت شبیه (الف) است با دو تفاوت :

  • بر خلاف (الف) کاملا عمودی است
  • ارتفاعش تقریبا ۱/۵ برابر الف است

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

حرکت دوم: 

کاملا شبیه دایره (ن) است و شکل کلی (ل) به قطره شبیه است

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ل در خط تحریری

آموزش (ل) متصل در اول کلمه:

حرف (ل) در اول کلمه به ۴ شکل نوشته میشود

شکل اول:

شکل اول را به (ل کمانی) می خوانند چون شبیه یک کمان می باشد و کاربرد آن قبل از حروف (ح) می باشد

شکل دوم: 

این شکل خاص مخصوص کلمه جلاله (الله) می باشد و شبیه (الف) کوتاه نوشته میشود

شکل سوم: 

به (ل الفی) مشهور است چون شبیه الف است ولی کاملا عمودی نوشته میشود
و کاربرد آن قبل از همه حروف به جز کشیده ها و کلمه جلاله (الله) است

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل چهارم:

به (ل دندانه ای ) مشهور می باشد که شبیه نوعی دندانه است

کاربرد: کاربرد این حروف قبل از (س) کشیده است

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ل در خط تحریری

آموزش خط تحریری نوشتن (ل) متصل در وسط کلمه:

این حرف به دو شکل نوشته میشود

شکل اول: 

در شکل اول که تقریبا شبیه به دندانه نوشته میشود باید دقت کرد که
در کلمه جلاله (الله) کاربرد دارد و تقریبا شبیه دندانه های تشدید است.

شکل دوم: 

این شکل کاملا شبیه (ال) است و در اتصال به سایر کلمات کاربرد دارد

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی می باشد

نکته: اتصال به حروف (ج) و (ه) به دو صورت انجام میشود

نکته: اتصال (ل) به کشیده از وسط (ل) انجام میشود

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری نوشتن (ل) متصل در آخر کلمه:

این حرف در اتصال به آخر کلمه کاملا شبیه (ل) جدا می باشد
با همان خصوصیات به گونه ای که حرف قبل از آن را اگر جدا کنیم (ل) جدا نوشته میشود

نکته: فقط ۱/۳ دسته (ل) بالای محل اتصال حرف قبل قرار گرفته و ۲/۳ آن پایین اتصال قرار گرفته است.

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ل در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید