آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ق – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ق | خط تحریری حرف ق | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ق | حرف ق | آموزش حرف ق | فیلم آموزش حرف ق | آموزش حرف ق در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ق | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ق در آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه ساده و روان به صورت گام به گام و تصویری یکی از برترین آموزش های خط تحریری در ایران به شمار می آید.

آموزش خط تحریری  با خودکاری حرف ق

حرف (ق) مانند همه حروف زبان فارسی به دو صورت بهم پیوسته و جدا نوشته میشود، که در ادامه به آموزش گام به گام هر دو حالت پرداخته میشود.

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ق  در حالت جدا

حرف ق در حالت جدا در دو قسمت نوشته میشود.

قسمت اول:

در قسمت اول که با یک حرکت چرخشی نوشته میشود می توانید روند نوشتن را در شکل زیر مشاهده کنید.

نکته: قسمت اول حرف (ق) دقیقا شبیه قسمت اول حرف (ف) می باشد.

قسمت دوم:

قسمت دوم (ق) در حالت جدا یک دایره می باشد و کاملا شبیه (ن) متصل به آخر کلمه است.

آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی| خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف ق در خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ق  متصل در اول و سط کلمه:

این حرف دقیقه شبیه حرف (ف) متصل در اول و وسط کلمه است.

 

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ق متصل در آخر کلمه:

این حرف در اتصال آخر کلمه دقیقا شبیه (ق) در حالت جدا می باشد.

نکته: اتصال همه حروف به (ق) در آخر کلمه به یک شکل و از پهلو می باشد.

آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی| خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ق در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری حرف ف

 


 

 

 

 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید