آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ف

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف ف در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف (ف) جدا:

این حرف در حالت جدا دارای دو قسمت است که در ادامه میبینید

قسمت اول:

قسمت اول این حرف با یک چرخش نوشته می شود

نکته: سر حرف (ف) همانند حرف (و) نوشته میشود ولی با یک دایه تو پر

قسمت دوم:

کاملا شبیه (ب) می باشد با خصوصیات همان حرف دقت کنید که (ف) همانند (ب) دارای دو حالت کوتاه و بلند است

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ف در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

 

آموزش (ف) متصل در اول کلمه:

حرف (ف) در اول کلمه فقط دارای یک شکل است

تذکر: حروف (ف) و (ق) در اول و وسط کلمه شبیه یکدیگر نوشته میشوند

سر (ف) در اول کلمه کاملا شبیه (ف) در حالت جدا است و با یک حرکت چرخشی نوشته میشود

نکته: اتصال (ف) به حروف بعد در اشکال مختلفی انجام میشود

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش نوشتن (ف) متصل در وسط کلمه:

توجه کنید که (ف) و (ق) در وسط کلمه دقیقا شبیه یکدیگر نوشته میشوند

حرف (ف) در وسط کلمه یک شکل دارد و با سه حرکت نوشته میشود

نکته: در وسط (ف) در حالت متصل وسط کلمه یک فضای بیضی شکل خلی وجود دارد

نکته: اتصال (ف) به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میگیرد

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ف در خط تحریری

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

 

آموزش (ف) در حالت متصل به آخر کلمه:

ترکیبی از (ف) جدا و وسط است، به اینصورت که قسمت اول ان شبیه (ف) وسط است و قسمت دوم آن شبیه حالت جدا است

نکته: (ف) در حالت آخر دارای دو اندازه است

نکته: اتصال همه حروف به (ف) وسط و آخر کلمه ز قسمت پایین و به یک شکل انجام میگیرد

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید