آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ف – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ف | خط تحریری حرف ف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ف | حرف ف | آموزش حرف ف | فیلم آموزش حرف ف | آموزش حرف ف در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ف جدا در خوشنویسی با خودکار

 

حرف ف ، حرف  بیست‌وسوم در الفبای فارسی و حرف بیستم در الفبای عربی و هفدهمین حرف از حروف الفبای عبری (په פ) است. نام این حرف «فِ» است.

این حرف در الفبای زبان‌های آریایی باستان وجود نداشته. گروهی گمان می‌کنند پس از ورود اعراب به ایران از آنجا که در زبان عربی حرف «پ» وجود ندارد در بسیاری از واژگان حرف پ به ف تبدیل شده‌است؛

ولی دگرریختی پ به ف بیشتر برآمده از آن است که در دبیره پهلوی این دو همخوان دارای نشانهٔ نوشتاری یکسانی بوده‌اند.

همچنین در دبیره پهلوی برای نوشتن د، ی، گ از یک نشانه بهره گرفته می‌شده. یا آنکه برای ز، ژ، و چ نیز یک نشانه به‌کار می‌رفته.

 

این حرف در حالت جدا دارای دو قسمت است که در ادامه میبینید.

 

قسمت اول آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ف

 

قسمت اول این حرف با یک چرخش نوشته می شود.

نکته: سر حرف (ف) همانند حرف (و) نوشته میشود ولی با یک دایه تو پر.

 

قسمت دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ف

کاملا شبیه (ب) می باشد با خصوصیات همان حرف دقت کنید که (ف) همانند (ب) دارای دو حالت کوتاه و بلند است.

آموزش خط تحریری حرف ف | خط تحریری حرف ف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ف | حرف ف | آموزش حرف ف | فیلم آموزش حرف ف | آموزش حرف ف در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ف  متصل در اول کلمه

حرف (ف) در اول کلمه فقط دارای یک شکل است

تذکر: حروف (ف) و (ق) در اول و وسط کلمه شبیه یکدیگر نوشته میشوند

سر (ف) در اول کلمه کاملا شبیه (ف) در حالت جدا است و با یک حرکت چرخشی نوشته میشود

نکته: اتصال (ف) به حروف بعد در اشکال مختلفی انجام میشود.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خط تحریری با خودکار  حرف (ف) متصل در وسط کلمه

توجه کنید که (ف) و (ق) در وسط کلمه دقیقا شبیه یکدیگر نوشته میشوند

حرف (ف) در وسط کلمه یک شکل دارد و با سه حرکت نوشته میشود

نکته: در وسط (ف) در حالت متصل وسط کلمه یک فضای بیضی شکل خلی وجود دارد

نکته: اتصال (ف) به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میگیرد

آموزش خط تحریری حرف ف | خط تحریری حرف ف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ف | حرف ف | آموزش حرف ف | فیلم آموزش حرف ف | آموزش حرف ف در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خوش خطی حرف ف در حالت متصل به آخر کلمه

 

ترکیبی از (ف) جدا و وسط است، به اینصورت که قسمت اول ان شبیه (ف) وسط است و قسمت دوم آن شبیه حالت جدا است.

نکته: (ف) در حالت آخر دارای دو اندازه است.

نکته: اتصال همه حروف به (ف) وسط و آخر کلمه ز قسمت پایین و به یک شکل انجام میگیرد.

آموزش خط تحریری حرف ف | خط تحریری حرف ف | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ف | حرف ف | آموزش حرف ف | فیلم آموزش حرف ف | آموزش حرف ف در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ف | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری حرف ف

 


 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید