آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ع

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ع در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف (ع)

باید دقت داشته باشید که در فارسی حروف (ع) و (غ) کاملا یکسان نوشته میشوند
و دارای قوانین همانند همدیگر هستند و فقط در نقطه گذاری تفاوت دارند، این حروف مانند
همه حروف فارسی در دو حالت جدا و به هم پیوسته نوشته میشوند.

آموزش حرف (ع) در حالت جدا:

حرف (ع) در حالت جدا از ۲ قسمت تشکیل شده است

قسمت اول:

در قسمت اول که شبیه عدد ۶ نوشته میشود، دو حرکت وجود دارد
که در زیر به صورت کامل و واضح مشخص شده است

نکته: سر (ع) تقریبا در فضای یک مربع قرار میگیرد

قسمت دوم :

در قشمت دوم یک دایره معکوس داریم که که کاملا شبیه حرف (ح) نوشته میشود

نکته: دایره معکوس از چپ به راست نوشته میشود و شبیه بیضی است

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ع در خط تحریری

آموزش خط تحریری نوشتن (ع) متصل در اول کلمه:

حرف (ع) در اول کلمات و د حالت متصل به دو شکل نوشته میشود

شکل اول:

این شکل از (ع) به عین چهاری معروف است چون شبیه عدد ۴ نوشته میشود، و با سه حرکت نوشته میشود

نکته: حرکت سوم بدون برداشتن قلم از روی حرکت دوم دقیقا برگشت می کند

کاربرد: قبل از حروف (الف، د، ل، ک بزرگ و الفی، ه آخر و دندانه شاخص) می باشد

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل دوم:

این شکل از حرف (ع) به عین ششی معروف است چون دقیقا شبیه عدد ۶ نوشته میشود،

این شکل دقیقا شبیه قسمت (ع) در حالت جدا می باشد و همان خصوصیات را دارد

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ع در خط تحریری

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ع در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید