آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ع – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ع | خط تحریری حرف ع | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ع در خوشنویسی با خودکار

ع حرف بیست‌ویکم در الفبای فارسی، هجدهم در الفبای عربی، و شانزدهمین حرف در بسیاری از ایجدهای سامی (عربی، ע در عبری) است.
نام این حرف در زبان فارسی «عِیْن» و در زبان عربی «عَیْن» است، ولی باز هم در میان فارسی‌زبانان ایران، به آن «عَیْن» می‌گویند. ا

باید دقت داشته باشید که در فارسی حروف (ع) و (غ) کاملا یکسان نوشته میشوند
و دارای قوانین همانند همدیگر هستند و فقط در نقطه گذاری تفاوت دارند، این حروف مانند
همه حروف فارسی در دو حالت جدا و به هم پیوسته نوشته میشوند.

آموزش خط تحریری حرف ع در حالت جدا:

حرف (ع) در حالت جدا از ۲ قسمت تشکیل شده است.

قسمت اول آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع جدا:

در قسمت اول که شبیه عدد ۶ نوشته میشود، دو حرکت وجود دارد.
که در زیر به صورت کامل و واضح مشخص شده است.

نکته: سر (ع) تقریبا در فضای یک مربع قرار میگیرد.

قسمت دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع جدا :

در قشمت دوم یک دایره معکوس داریم که که کاملا شبیه حرف (ح) نوشته میشود.

نکته: دایره معکوس از چپ به راست نوشته میشود و شبیه بیضی است.

آموزش خط تحریری حرف ع | خط تحریری حرف ع | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ع متصل در اول کلمه:

شکل اول آموزش خط تحریری با خودکار حرف ع :

این شکل از (ع) به عین چهاری معروف است چون شبیه عدد ۴ نوشته میشود، و با سه حرکت نوشته میشود.

نکته: حرکت سوم بدون برداشتن قلم از روی حرکت دوم دقیقا برگشت می کند.

کاربرد: قبل از حروف (الف، د، ل، ک بزرگ و الفی، ه آخر و دندانه شاخص) می باشد.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل دوم آموزش خط تحریری با خودکار حرف ع  :

این شکل از حرف (ع) به عین ششی معروف است چون دقیقا شبیه عدد ۶ نوشته میشود،

این شکل دقیقا شبیه قسمت (ع) در حالت جدا می باشد و همان خصوصیات را دارد.

 

آموزش خط تحریری حرف ع | خط تحریری حرف ع | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

آموزش خط تحریری حرف ع | خط تحریری حرف ع | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع | حرف ع | آموزش حرف ع | فیلم آموزش حرف ع | آموزش حرف ع در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ع | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری  حرف ع


 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید