آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ط – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ط | خط تحریری حرف ط | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ط | حرف ط | آموزش حرف ط | فیلم آموزش حرف ط | آموزش حرف ط در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ط | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری  حرف ط در خوشنویسی با خودکار

ط حرف نوزدهم در الفبای فارسی، حرف شانزدهم در الفبای عربی (ط – طا) و نهمین حرف از حروف الفبای عبری است.

حرف (ط) و (ظ) در نوشتار فارسی و در زیبا نویسی دارای قوائو و قوانین یکسان هستند
و فقط در نوع نقطه گذاری متفاوت هستند، این حروف نیز به دو صورت جدا و متصل نوشته میشوند.

آموزش خط تحریری حرف ط حالت جدا:

این حرف در حالت جدا با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: کاملا شبیه حرکت اول (ص) می باشد

حرکت دوم: این حرکت شبیه (ر) خنجری می باشد

حرکت سوم: این حرکت کاملا شبیه (الف) نوشته میشود

نکته:

دهانه حرف ط باید قدری باز بماند.

آموزش خط تحریری حرف ط | خط تحریری حرف ط | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ط | حرف ط | آموزش حرف ط | فیلم آموزش حرف ط | آموزش حرف ط در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ط | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ط متصل در اول و وسط کلمه:

حرف (ط) در اول و وسط کلمه شبیه یکدیگر نوشته میشوند و دارای سه حرکت است

حرکت اول و سوم:

این حرکت ها کاملا شبیه حرکت های (ط) جدا می باشند

حرکت دوم:

حرکت دوم در حرف (ط) چون این حرف را به حروف دیگر متصل میکند دارای ۷ شکل مختلف است

آموزش خط تحریری حرف ط | خط تحریری حرف ط | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ط | حرف ط | آموزش حرف ط | فیلم آموزش حرف ط | آموزش حرف ط در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ط | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ط متصل در آخر کلمه:

این شکل از حرف (ط) کاملا شبیه حرف جدا آن است
به گونه ای که اگر حرف قبل از آن را جدا کنیم دقیقا (ط) در حالت جدا میشود

در ادامه موارد مختلف حرف (ط) را مشاهده میکنید
که در اتصال به حروف مختلف در حالات کشیده و غیر کشیده آورده شده است
و همه دارای یک شکل یکسان هستند

نکته: اتصال همه حروف به (ط) در وسط و آخر کلمه به یک شکل انجام میشود.

 

آموزش خط تحریری حرف ط | خط تحریری حرف ط | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ط | حرف ط | آموزش حرف ط | فیلم آموزش حرف ط | آموزش حرف ط در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ط | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم تدریس شده آموزش جامع خط تحریری حرف ط


 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید