آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ط

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ط ظ در خط تحریری

آموزش خط تحریری  حرف (ط)

حرف (ط) و (ظ) در نوشتار فارسی و در زیبا نویسی دارای قوائو و قوانین یکسان هستند
و فقط در نوع نقطه گذاری متفاوت هستند، این حروف نیز به دو صورت جدا و متصل نوشته میشوند.

آموزش حالت جدا:

این حرف در حالت جدا با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: کاملا شبیه حرکت اول (ص) می باشد

حرکت دوم: این حرکت شبیه (ر) خنجری می باشد

حرکت سوم: این حرکت کاملا شبیه (الف) نوشته میشود

نکته:

دهانه (ط) باید قدری باز بماند

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ط ظ در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری (ط) متصل در اول و وسط کلمه:

حرف (ط) در اول و وسط کلمه شبیه یکدیگر نوشته میشوند و دارای سه حرکت است

حرکت اول و سوم:

این حرکت ها کاملا شبیه حرکت های (ط) جدا می باشند

حرکت دوم:

حرکت دوم در حرف (ط) چون این حرف را به حروف دیگر متصل میکند دارای ۷ شکل مختلف است

آموزش خوشنویسی با خودکار نوشتن (ط) متصل در آخر کلمه:

این شکل از حرف (ط) کاملا شبیه حرف جدا آن است
به گونه ای که اگر حرف قبل از آن را جدا کنیم دقیقا (ط) در حالت جدا میشود

در ادامه موارد مختلف حرف (ط) را مشاهده میکنید
که در اتصال به حروف مختلف در حالات کشیده و غیر کشیده آورده شده است
و همه دارای یک شکل یکسان هستند

نکته: اتصال همه حروف به (ط) در وسط و آخر کلمه به یک شکل انجام میشود

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ط ظ در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید