آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ص

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ص در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف (ص)

حرف صاد در فارسی مانند اکثر حروف الفبای فارسی به دو صورت متصل و به هم پیوسته نوشته میشود، و دارای ۲ شکل می باشد.

آموزش خط تحریری حرف (ص) در حالت جدا:

حرف (ص) در حالت جدا دارای دو بخش است

قسمت اول:

در قسمت اول (ص) با دو حرکت نوشته میشود، و هر دو حرکت از یک منحنی که معکوس یکدیگر هستند تشکیل شده است

نکته: انتهای حرکت دوم از نقطه شروع حرکت اول قدری جلوتر است

نکته: سفیدی وسط (ص) شبیه قطه آب است

قسمت دوم:

قسمت دوم حرف (ص) دایره آخر متصل به آن است که کاملا شبیه (ن) متصل به کلمه است

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ص در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خوشنویسی با خودکار (ص) متصل در اول و وسط کلمه:

حرف صاد در حالت اتصال به دو شکل نوشته میشود

تذکر: حرف (ص) در اول و وسط کلمه به یک شکل هستند

شکل اول:

شبیه سر (ص) در حالت جدا است با این تفاوت که حرکت دومش شبیه کلاه (آ) می باشد

کاربرد: قبل از حروف (ح) ، (ر)، (م)،( ه وسط)،( ی مدور)

شکل دوم:

شبیه سر (ص) است با این تفاوت که حرکت دومش دور بیشتری دارد، و کاربرد آن قبل از سایر حروف است

در زیر میتوانید نمونه هایی از کاربرد های این نمونه از (ص) را مشاهده کنید

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری آموزش (ص) متصل در آخر کلمه:

(ص) در آخر کلمه کاملا شبیه (ص) جدا می باشد، با همان توضیحات و خصوصیات
و همان کیفیت، بگونه ای که اگر حرف قبل را زا آن جدا کنیم (ص) جدا نوشته میشود

در زیر میتوانید نمونه هایی از نوشتار (ص) در آخر کلمه را مشاهده کنید.

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ص در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید