آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف س

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف س در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف (س) در حالت دندانه دار:

این حرف به دو صورت جدا و متصل نوشته میشود:

آموزش خط تحریری نوشتن (س) دندانه دار جدا:

این شکل از حرف (س) داری دو قسمت است

قسمت اول:

قسمت اول شبیه دندانه های شانه می باشد، توجه کنید
که دندانه دوم بازتر از دندانه اول است و به سمت پایین شیب دارد

قسمت دوم:

قسمت دوم این حرف دقیقا شبیه دایره (ن) متصل به کلمه است،
در نوشتن آن دقت کنید که باید اندازه آن متناسب با اندازه دندانه نوشته شود
و تقریبا عمق آن یک و نیم برابر طول دندانه قبل از آن باشد.

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف س در خط تحریری

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری نوشتن (س) دندانه دار متصل در وسط و آخر کلمه:

هرکدام از دندانه های سین در اول و وسط کلمه دارای شکل خاص خود می باشد

دندانه اول و دوم:

دندانه اول و دوم در اول و سط کلمه دارای دو شکل مختلف است

شکل اول:

همانند دندانه های شانه است و شبیه دندانه های سین جدا نوشته میشود

کاربرد:

اگر دندانه سوم سین شانه ای یکی از سه حالت زیر باشد دندانه اول و دوم شانه ای میشوند:

برای فهمیدن بیشتر موضوع میتوانید به مثال های زیر دقت کنید

شکل دوم:

به دندانه موجی معروف است چون شبیه موج دریا می باشد

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف س در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

 

آموزش نوشتن دندانه سوم:

دندانه سوم در اول و وسط کلمه به شش شکل نوشته میشود

شکل اول:

دندانه محدب نامیده میشود که به صورت برآمده و محدب نوشته میشود و کاربرد آن قبل از (ر) شمشیری است

شکل دوم:

به دندانه موجی بلند مشهور است چون شبیه یک موج بلند است و کاربرد آن قبل از (س) کشیده می باش

شکل سوم:

این شکل از (س) را به دندانه شانه ای خطاب می کنند چون دقیقا شبیه دندانه شانه است

شکل چهارم:

 

این شکل از نوشتار شبیه موج دریاست

 

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل پنجم:

 

این شکل از (س) یک منحنی شبیه نوک پرنده است

کاربردهای آن قبل از حروف (چ) و (م) و (ه وسط) و (ی دایره ای ) است

شکل ششم:

به دندانه شاخص شهرت دارد، و کاربرد آن قبل از (س) دندانه دار است

آموزش خط تحریری نوشتن (س) متصل در آخر کلمه:

(س) دندانه دار در آخر کلمه کاملا همانند (س) جدا می باشد

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید