آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف س کشیده – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده | فیلم آموزش حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف س کشیده در آموزش خوشنویسی با خودکار

 

آموزش خط تحریری با خودکار حرف س کشیده :

 

این حرف نیز دارای دو حالت جدا و متصل می باشد که در حالت جدا دارای دو حرکت می باشد:

قسمت اول آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده :

 

قسمت اول سین کشیده یا مد دارای چند ویژگی است:

  • کشیده معمولا به سمت پایین شیب دار میشود

  • کشیده دارای سه مرحله شروع و صعود و نزول ملایم است

  • نقطه شروع آن قدری به سمت راشت افتادگی دارد، و حدودا ۲/۳ آن نزول و ۱/۳ آن صعود است

نکته:
حالت کشیده (س) شبیه (ر) شمشیری است

قسمت دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده :

دایره (س) کاملا شبیه دایره (ن) متصل به کلمه استچ
نکته:
باید دقت کنید که حالت (س) کشیده و دایره متصل آن باید متناسب با کشیده قبل از آن انتخاب شود.

 

 

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده | فیلم آموزش حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط تحریری با خودکار س کشیده  متصل در اول کلمه :

 

س کشیده متصل به اول کلمه کاملا شبیه کشیده (س) جداست با همان توضیحاتی که گذشت با این تفاوت که انتهای آن قدری بیشتر صعود می کند.

نکته:
دقت کنید که کشیده (س) یک انحنا و موج لطیفی دارد که با تمرین بدست می آید.

 

آموزش خط تحریری با خودکار س کشیده متصل در وسط کلمه:

 

کشیده (س) در وسط کلمه شبیه کشیده آن در اول کلمه است با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای ان را ندارد.

نکته:
اندازه کشیده باید متناسب با کل کلمه باشد که میتوانید این تکنک را با نگاه زیاد به خط استاد و همچنین تمرین زیاد بدست آورید.

 

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده | فیلم آموزش حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 

آموزش خط تحریری  حرف س کشیده متصل در انتهای کلمه :

آموزش خط تحریری حرف س کشیده  در آخر کلمه همانند س  کشیده جدا نوشته میشود
با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای خود را ندارد.

نکته: دایره س کشیده کاملا شبیه (ن) متصل به آخر کلمه است.

تذکر:
کشیده در وسط کلمه کاملا مشترک است بین (س) و سایر کشیده های حروف و تابع یک قانون هستند.

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده | فیلم آموزش حرف س کشیده | آموزش حرف س کشیده در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش س کشیده | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش تدریس خط تحریری حرف س کشیده


 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید