آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف س کشیده

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف س کشیده در خط تحریری

آموزش خط تحریری س کشیده

این حرف نیز دارای دو حالت جدا و متصل می باشد که در حالت جدا دارای دو حرکت می باشد:

قسمت اول:

قسمت اول سین کشیده یا مد دارای چند ویژگی است:

  • کشیده معمولا به سمت پایین شیب دار میشود
  • کشیده دارای سه مرحله شروع و صعود و نزول ملایم است
  • نقطه شروع آن قدری به سمت راشت افتادگی دارد، و حدودا ۲/۳ آن نزول و ۱/۳ آن صعود است

نکته:
حالت کشیده (س) شبیه (ر) شمشیری است

قسمت دوم:

دایره (س) کاملا شبیه دایره (ن) متصل به کلمه استچ
نکته:
باید دقت کنید که حالت (س) کشیده و دایره متصل آن باید متناسب با کشیده قبل از آن انتخاب شود

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف س کشیده در خط تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری آموزش نوشتن (س) متصل در اول کلمه:

(س) متصل به اول کلمه کاملا شبیه کشیده (س) جداست با همان توضیحاتی که گذشت با این تفاوت که انتهای آن قدری بیشتر صعود می کند.
نکته:
دقت کنید که کشیده (س) یک انحنا و موج لطیفی دارد که با تمرین بدست می آید

آموزش خط تحریری آموزش نوشتن (س) متصل در وسط کلمه:

کشیده (س) در وسط کلمه شبیه کشیده آن در اول کلمه است با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای ان را ندارد
نکته:
اندازه کشیده باید متناسب با کل کلمه باشد که میتوانید این تکنک را با نگاه زیاد به خط استاد و همچنین تمرین زیاد بدست آورید
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف س کشیده در خط تحریری

آموزش خط تحریری خودکاری آموزش (س) کشیده متصل در انتهای کلمه :

حرف سین در آخر کامه همانند (س) کشیده جدا نوشته میشود با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای خود را ندارد
نکته: دایره (س) کاملا شبیه (ن) متصل به آخر کلمه است
تذکر:
کشیده در وسط کلمه کاملا مشترک است بین (س) و سایر کشیده های حروف و تابع یک قانون هستند
آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف س کشیده در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید