آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ر

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ر در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ر

 

این نمونه از نوشتار به به دو شکل نوشته میشود

شکل اول :

شکل اول یه (ر) مرغی معروف است و با دو حرکت نوشته میشود

حرکت اول در این نوع از نوشتن یک خط ساده مایل است و حرکت دوم کاملا
شبیه حرکت دوم حرف (د) می باشد .

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ر در خط تحریری

شکل دوم:

این شکل از (ر) را به نام خنجری میشناسند، و شبیه حرکت دوم در شکل اول نوشتار است

کاربرد: بعد از حرف (د) در یک کلمه، هرگاه زیر کلمه یا بالای کلمه ای قرار گیرد
بخصوص در آخر سطرها، به نمونه های آورده شده در مثال زیر توجه کنید

نکته: (ر) خنجری همیشه در کنار (د) شکاری قرار گرفته و موازی همدیگر نوشته میشوند،
به شرط این که در یک کلمه باشند

اما اگر در دوکلمه باشند از اشکال معمولی آنها استفاده میشود

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش (ر) متصل در آخر کلمه:

(ر) در حالت متصل به سایر حروف فقط در آخر کلمات آورده میشود و دارای سه شکل مختلف است

شکل اول:

به (ر) خنجری معروف است چون شبیه (ر) خنجری جدا نوشته میشود

کاربرد: این نمونه از نوشتار در انتهای کشیده ها معمولا به کار میرود

شکل دوم:

به (ر) مرغی شبیه است و کاملا مانند آن نوشته میشود

کاربرد: بعد از حروف (ح) شاخی، (ف) و (ق) اول کلمه (ک)و (گ) و (ل) و (ب) و (ن) و (ی) در اول کلمه به صورت دندانه نوشته میشود

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ر در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل سوم:

این شکل را به نام (ر) شمشیری یا مرسل میشناسند، شباهت به شمشیر دارد و باارسال قلم همراه است

کاربرد: بعد از حروف (س) و (ح) موشی و وسط کلمه (ص) و (ط) و (ع) و (ف) و (ق) و (م) و (ه) و (پ) و (ن) و (ی)
در وسط کلمه به کار برده میشود

 

 

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید