آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف د

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف د در خط تحریری

آموزش خط تحریریحرف (د)

به دو شکل نوشته میشود که در ادامه می توانید این دو شکل را ملاحظه کنید

شکل اول:

در نوشتن حرف (د) در شکل اول که شبیه پرانتز است باید دقت کرد که دو حرکت وجود دارد،
و در وسط آن یک زاویه قائمه تقریبا وجود دارد.

نکته: توجه کنید که در هنگام نوشتن (د) معمولی انتهای آن قدری از ابتدای آن جلوتر است و در وسط ان باید زاویه قائمه رعایت شود

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف د در خط تحریری
شکل دوم:

شل دوم حرف (د) به دال شکاری معروف است، به این دلیل که همیشه حرف (ر) را داخل خود شکار میکند،
این شکل تقریبا شبیه شکل اول است
با این تفاوت که حرکت اول آن کمی کوتاهتر است و خمیده تر است
و حرکت دوم آن کمی شیب دار تر و بلند تر است.

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف د در خط تحریری

کاربرد: این نمونه از حرف (د) قبل از (ر) خنجری نوشته میشود
به شرط ان که در یک کلمه و پشت سر همدیگر باشند

نکته: در این شکل از نوشتن (ر) کاملا موازی با (د) می باشد

نکته: اگر (د) و (ر) در دوکلمه باشند به صورت معمولی نوشته میشوند

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

 

 حالت متصل در آخر کلمه:

حرف (د) در حالت اتصال به سایر حروف فقط به برخی حروف د قبل از آن میچسبد
و همیشه در آخر کلمه این اتفاق می افتد،
این حرف به دو شکل در آخر کلمه نوشته میشود که بسته به حرف قبل از آن و کاربرد آن متفاوت است

شکل اول:

در نوع اول که به دال مرغی معروف است دقیقا شبیه (ر) مرغی نوشته میشود،
و بعد از همه حروف کاربرد دارد

نکته: دال متصل تقریبا هم سطح با سایر حروف قبل از خود روی خط کرسی قرار میگیرد

اما در صورتی که قبل از آن کشیده قرار گرفته باشد کمی بالاتر از خط کرسی مینشیند.

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل دوم:

این شکل از (د) به دال مدور معروف است و شبیه حرف (ن) می باشد

کاربرد: این شکل از نوشتن مخصوص کلماتی است که بعد از حرف (د) حرف (ه) قرار بگیرد، البته توجه کنید

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف د در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری به صورت اصولی برای تمامی علاقه مندان خوشنویسی

 

 

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید