آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ح – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ح | خط تحریری حرف ح | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ح خوشنویسی با خودکار

ح حرف هشتم در الفبای فارسی، حرف ششم در الفبای عربی و هشتمین حرف از حروف الفبای عبری  است.

صدای آن در تلفظ فارسی همانند «ه» است ولی در عربی گونه‌ای «ه» گلویی تلفظ می‌شود.

این حرف از دو قسمت تشکیل شده است

قسمت اول :

به شکل ابرو یا زیر گلوی پرنده است و دارای دو حرکت است، حرکت اول مورب است.
و حرکت دوم روی خط کرسی(زمینه) با کمی دور نوشته میشود.

قسمت دوم:

دایره ای است که به دایره معکوس معروف است و در خوشنویسی نستعلیق کاربردهای زیادی دارد،
چون حرکت دایره از سمت چپ به راست است به دایره معکوس شهرت دارد.

آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی| خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف ح در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ح  متصل در اول کلمه:

این حرف در حالت متصل و در اول کلمه به ۴ شکل مختلف نگارش میشود، که وابسته می باشد
به حرف بعد از آن و برای حروف مختلف شکل های مختلفی دارد

شکل اول:

کاملا شبیه شکل اول (ح) جدا می باشد و با ۳ حرکت نوشته میشود،
و کاربرد آن قبل از حروف (ح) و (م) و (ه) و (ی) بزرگ و کشیده می باشد

در تصویر زیر میتوانید نمونه هایی از کاربرد این شکل از حرف (ح) را مشاهده کنید

شکل دوم:

به (ح) شاخی مشهور است چون شبه شاخ گاو می باشد و با سه حرکت میتوان آن را نوشت

آموزش خط تحریری حرف ح | خط تحریری حرف ح | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

نکته:توجه کنید حرکت سوم این (ح) بسته به حروف بعد از ان متغیر است

کاربرد این نوع از نوشتن (ح) در اول کلمه قبل از حروف (ب)، (ر) مرغی ، (س)، (ص) ، (ط) ، (ع) ، (ف) ، (ق) ، (ک) دالی و گرد،(ن) ، (واو) و (ه) هفتی ، (ه) آخر ،
دندانه ها به جز دندانه شاخص ، و کشیده ها است که در زیر میتوانید نمونه های آن را ببینید

شکل سوم:

به (ح) لاک پشتی یا غنچه ای معروف است چون در نوشتن شبیه لاک پشت یا غنچه می باشد، دهانه آن بسته است و با سه حرکت نوشته میشود.

کاربرد این نمونه از (ح) قبل از حروف (الف) و (د) و (ه) آخر و (ل)، (ک) بزرگ و الفی و دندانه شاخص میباشد که در تصویر زیر انواع کاربرد آن را میبینید.

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل چهارم:

به (ح) موشی معروف است چون شبیه سر موش نوشته میشود، این حالت نیز با سه حرکت نوشته میشود

این نمونه از نگارش کاربرد محدودتری دارد و قبل از (ر) شمشیری نوشته میشود، در منابع قدیم این نمونه از (ح) را چماقی میگفته اند.

آموزش خط تحریری حرف ح | خط تحریری حرف ح | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ح  در وسط کلمه:

به دو ۲ شکل کلی نوشته میشود

شکل اول: (ح) مسطح به چه شکل

این نمونه از نوشتن (ح) به شکل یک خط تیره است، در تصویر زیر شاید کمی نوع انتخاب خود را برداشت کنید.

نکته: اتصال ان حرف به حروف بعد دارای شکل های مختلفی است.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 

کاربرد:

قبل از حروف(الف، ی، د، س، ص، ط، ع، ف، ق، ک، ل و ن، ع، ف، ق، کف ،ن،واو و کشیده ها ) نوشته میشود،
در ادامه تصویر زیر کاربردهای مختلف دارد

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 

شکل دوم:

این نمونه به (ح) محدب معروف است، کل ان به شمت بالا و به صورت محدب و برآمده است.

این نمونه از نگارش قبل از حروف (ر) شمیری ، (ح)، (م)، (ه)، (ی) بزرگ و کشیده.

آموزش خط تحریری حرف ح | خط تحریری حرف ح | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 آموزش حوشنویسی حرف ح در آخر کلمه:

حرف ح  در اخر کلمه دقیقا شبیه (ح) در حالت جدا است با تفاوت اینکه در آخر کلمه حرکت زائد سر (ح) را ندارد.

نکته: (ح) در اول یا وسط کلمه را در برخی موارد که زیبایی خاصی دارد میتوان به شکل جدا نوشت.

 

آموزش خط تحریری حرف ح | خط تحریری حرف ح | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح | حرف ح | آموزش حرف ح | فیلم آموزش حرف ح | آموزش حرف ح در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ح | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری به صورت اصولی برای تمامی علاقه مندان زیبا نویسی و خوش خطی

 

 

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

خوش خطی و زیبا نویسی با خودکار را با ما تجربه کنید.

نمونه فیلم اموزش خط تحریری حرف ح


 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید